Google investuje do zdravotníctva

Spoločnosť Google sa už nejaký čas zaujíma zdravotnú starostlivosť. Zdravotná starostlivosť a taktiež i veda a výskum v tejto oblasti naberajú v súčasnosti veľký význam. Mnoho veľkých spoločností  investuje do vývoja nových liečebných metód, skorej diagnostiky, inteligentných aplikácii ktoré snímajú stav cukru, výšku krvného tlaku a iné údaje. Investície v zdravotnom sektore naberajú čoraz väčší podiel na trhu.  Momentálne má spoločnosť v tomto odvetví viacero materských spoločností ako je Nest, Verily, Calico, DeepMind a Google Fit. V roku 2008 spoločnosť Google spustila projekt s názvom Google Health, ktorého cieľom bolo zjednotiť zdravotné údaje pacientov.

google

V roku 2013 vytvorili GoogleFit ktorý je prepojený s telefónnym systémom Adroid a inteligentnými WearOS smart hodinkami. Tieto inteligentné hodinky sú veľmi predávané a nosí ich najmä mladšia populácia. Svoje miesto nachádzajú i medzi staršími, hlavne športovcami. Dcérska spoločnosť Nest sa venuje digitalizácii zdravotníctva.

V júli tohto roka Google oznámil, že spoločnosť Nest získala štatút monitorovania zdravia. Ich cieľom je snímať pohyb ľudí a automaticky zapínať svetlo ak počas noci potrebujú ísť na toaletu.
Dcérska firma GoogleBrain je tvorená z výskumného tímu ktorý pracuje na projekte rozpoznávania reči.
Iné tímy Google, ako je Search and Cloud, pomáhajú rôznym iniciatívam v oblasti zdravotníctva.

zdravotnictví

Minulý rok v júli spoločnosť Google Cloud prijala do tímu bývalého generálneho riaditeľa kliniky v Clevelande na vytváranie aplikácií na modernizáciu nemocníc.
Ďalšia firma Verily je zameraná na analýzu 300 000 pacientov s cieľom posúdiť riziko srdcového ochorenia. Okrem toho spoločnosť Google investovala rozpočet  vo výške 1,5 miliardy dolárov do štúdia genómov, teda súboru všetkých génov v organizme, aby odhalila tajomstvá starnutia.
Práve investície súkromných spoločností do vedy sú veľmi podstatné pre jej napredovanie a tak uvidíme čo ďalšie značka Google prinesie.