Moderné technológie a školstvo

Na túto tému sa vedie mnoho diskusií. Nájdu sa aj tí pre, ale aj tí proti. Väčšinou staršia generácia tomu nie je naklonená. Tí mladší sú však otvorení novým veciam a radi by skúsili, aké by to bolo učiť sa napríklad iba na tabletoch či lepších počítačoch. V niektorých školách na Slovensku to tak už funguje. Namiesto starších učebníc žiaci využívajú tablety a namiesto klasických tabúľ interaktívne.
Samozrejme, občas sa stane, že by sme ocenili to, čo sme tu mali aj predtým. Ak sa vám ako učiteľovi zasekne interaktívna tabuľa, odrazu musíte byť spontánny a hľadať iný program, aby ste so žiakmi niečo robili.učiteľ škola.jpg
Podľa prieskumov sú však žiaci veľmi naklonený novým výdobytkom techniky. Podľa nich sa tak vedia veci naučiť ľahšie, pretože napríklad takú biológiu a ľudské telo už majú 3D. Umožňuje im to ľahšie sa veci naučiť, pretože ich reálne aj vidia. Navyše si toto viete prispôsobiť na akýkoľvek predmet, či už ide o cudzie jazyky alebo históriu či geografiu.
Žiaci oceňujú, ak učitelia idú s dobou a nemusia sa učiť zo starých učebníc, kde už polovica strán chýba. Oceňujú i to, ak je učiteľ kreatívny a vymýšľa pre nich stále niečo nové a zaujímavé, samozrejme nasledujúc tak hýbajúcu sa dobu.
Nie je to ľahké zaviesť takéto skvelé metódy do praxe, pretože samozrejme veľa veci ešte nie je rozbehnutých a pomôcky chýbajú. Je to veľká časová, ale i finančná investícia. Navyše budúci učitelia na to mnohokrát nie sú vyškolení a ak sa tomu chcú venovať a vzdelávať sa, tak len na vlastné náklady, čo pre mnohých nie je často možné.prednáška učiteľ študenti.jpg
A tá staršia generácia? Pre nich sú tieto veci nejasné a na príťaž. Je len otázkou času, kedy sa to všetko dá do pohybu. My sme tomu otvorení a snažíme sa o to najlepšie. Avšak bude to dostatočne fungovať a budú učitelia schopní takto spolu so žiakmi napredovať?