Reklamácia u kaderníčky? Dá sa to vôbec?

Zákazníčka prišla do kaderníctva a chcela svoju špinavú blond zmeniť na stredne hnedú. Výsledok prekvapil nie len ju, ale aj samotnú kaderníčku – jej vlasy zostali čierne. Za odfarbovanie nanovo si zákazníčka musela zaplatiť, avšak to bola chyba! Podľa zákona by mala opravu nepodareného účesu mala zaplatiť práve kaderníčka. Avšak má to svoj háčik – pokiaľ nie ste so službou spokojní, mali by ste ju reklamovať ihneď. Podľa SOI je však možné kadernícke služby reklamovať až do troch mesiacov.

barvení

Ak sa vám stane, že sa kaderníčka pomýlila a účes sa dá ako – tak zachrániť, žiadajte od nej zľavu. Ak sa však stane, že vám kaderníčka nesprávnym postupom vlasy úplne zničí, tak jej nemusíte zaplatiť. Z právneho hľadiska totiž bude služba, ktorú ste si objednali neposkytnutá. V prípade ďalšieho dokazovania si môžete dať predvolať svedkov, či zdokumentovať stav vlasov pred a po zásahu kaderníčky.
Vy ako zákazníčka, a tiež kaderníčka by ste mali mať rovnakú, alebo aspoň podobnú predstavu o tom, ako by mal výsledok vyzerať. Nejasne zadané kritéria budete môcť len veľmi ťažko reklamovať. V prípade, že sa výsledok nestotožňuje so vzorkovníkom, poprípade obrázkom, ktorý ste kaderníčke priniesli, máte právo na opravu či vrátenie peňazí. Pokiaľ by zhotovenie konečného účesu na vašej hlave nebolo možné, alebo by si vyžadovalo ďalšie špeciálne postupy, kaderníčka je povinná vás o tom informovať dopredu.

Podľa SOI je záručná doba na kadernícke služby presne stanovená v Občianskom zákonníku – Zmluva o oprave a úprave veci. Podľa viacerých advokátov a právnikov však pri častiach ľudského tela nemožno hovoriť o veci ako takej, čiže za vec nemožno považovať ani účes, či ostrihané vlasy. Podľa toho sa totiž môžu domnievať, že záručná doba nie je iba tri mesiace, ale až dva roky! Podstatou práce kaderníčky je predsa poskytnutie služby, nie veci.

fén

Reklamácia prebieha štandardne, ako pri iných veciach a službách – kaderníčka ju musí spísať a vybaviť ihneď. Ak ide o zložitejšie prípady, má na to kaderníctvo tri dni odo dňa podania reklamácie. V ojedinelých prípadoch to môže byť až 30 dní.