Samota nie je iba na škodu, naopak! Pomôže vám pochopiť podstatné veci

Prakticky nebudeme rozlišovať, či má niekto sklony byť introvert alebo naopak extrovert, samota a určitý čas trávený sám so sebou je podľa odborníkov vo viacerých smeroch prospešný a dokonca potrebný! Nájsť si čas iba sám pre seba tak rozhodne nemusí byť iba na škodu, prináša to aj svoje pozitívne stránky a my sa na ne spoločne v tomto článku pozrieme.

samota

Čím je človek viac zaneprádznený, tým viac mu prospeje čas trávený o samote.
Je veľmi stručným zhrnutím celej podstaty, ktorá si však pochopiteľne žiada o niečo širší rozpis a niekoľko zaujímavých informácií. Človek možno pochopí niektoré celkom podstatné veci.
Zo všetkého najskôr tak spomeňme, že aj ak to znie ako riadny paradox, v človeku sa zvýši emaptia voči druhým ľuďom. Áno, vo svojej podstate je to tak a tu je argument. V kolektíve, či už v tom priateľskom vo voľnom čase alebo obzvlášť v tom pracovnom ste členom vašej obľúbenej skupinky a v tomto smere sa určitým spôsobom izolujete, respektíve začínate chápať svet ako „my a oni“, čo nie je úplne správne. Teda aj pokiaľ si to neuvedomujete, prestávate si vážiť kvality alebo city jednotlivcov. Naopak určitý čas trávený len so sebou samým vám zobrazí pocity, aké sa zrejme prejavujú v každom z nás. Tým pádom viac pochopíte podstatu človeka ako jednotlivca, nie ako člena skupiny tých či iných.

silueta

Takisto sa vo vás prejaví nutkanie zvýšiť svoju produktivitu, čo určite nie je na škodu, naopak. Vyššia dávka týchto pocitov vám môže pomôcť s kariérou. Aj keď to vyznie tvrdo, neustále obklopenie kolektívom v človeku zabíja vlastné kreatívne nápady či ciele a skôr sa prispôsobujeme ničomu, alebo predstavám niekoho iného, ktoré však nie sú tak úplne jeho a v nejednom prípade ho demotivujú.
Od týchto základných poznatkov a určitej izolovanosti sa následne odvíja schopnosť úprimne pochopiť druhého človeka, ako aj vyššia kreativita, čas na sebavzdelávanie, oddych a zlepšenie mentálnej odolnosti a následnéuzrejmenie si svojich skutočných predstáv a cieľov či priorít.