Najlepšie v rámci Slovenska sa zarába v Bratislavskom kraji

Ak by sme sa pozreli, v ktorých odvetviach si ľudia prišli na najvyššiu mzdu tak na prvom mieste sa umiestnili zamestnanci v sektore informácie a komunikácie a to konkrétne 2322 eur, ďalším v poradí boli pracovníci, ktorí pracujú v odvetví dodávky elektriny, plynu pary a studeného vzduchu a prišli si na 2022 eur v priemere. Zle si nepočínali ani ľudia, ktorí pôsobia v oblasti financií a poisťovacích činností a to na 1951 eur.

půjčka

Na druhej strane najnižšiu mzdu obdržali zamestnanci v odvetviach ako ubytovacie a stravovacie služby, administratívne služby, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a to konkrétne od 920-760 eur.
Pokiaľ by sme porovnali mzdy s predchádzajúcim rokom rovnakého obdobia tak najviac vzrástli výšky platov v odvetviach priemyselnej výroby a to až o 18,4% a za ním nasleduje stavebníctvo s 17,5%. Naopak medziročný pokles mzdy zaznamenali činnosti v oblasti nehnuteľností, dodávok vody, čistenie odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov, odvetvie poľnoshospodárstva, lesníctva a rybolovu. Čo sa týka rozdielu z hľadiska vlastníckych vzťahov aj tam bol badateľný. V súkromnom sektore vzrástli platy v priemere o 6,3% na 1478 eur.

bohatství

Najvyššiu mali v organizáciách v zahraničnom vlastníctve s prevažujúcim súkromným sektorom 1612 eur. V štátnej správe a vo verejnom sektore si tento rok prilepšili o 8,8% výška ich priemerného platu dosiahla 1270 eur.
Rozdiely sme však mohli zaznamenať aj v rámci Bratislavského kraja. Na najvyšší zárobok si mohli príjsť obyvatelia okresu Bratislava IV, ktorí si prišli v priemere na 1568 eur, nasleduje potom Bratislava II s 1538 eurami a Bratislava V s 1500 eurami naopak najnižší zárobok v okresoch Pezinok a Senec. Vo všetkých okresoch kraja medziročne vzrástla priemerná mzda od 0,3% v okrese Pezinok až do 11% v okrese Bratislava V.

Posted in Nezařazené