Ako sa predávajú firmy, ktoré majú skúsenosti s podnikaním?

Firmy s históriou sú firmy alebo spoločnosti, ktoré majú predchádzajúce skúsenosti s podnikanie. Znamená to, že v minulosti uskutočňovali istú podnikateľskú činnosť. Firmy s minulosťou majú už splatené základné imanie celej spoločnosti. Základne imanie je vo výške 5000 eur. Firmy sú zapísané v obchodnom registri. Pod pojmom firmy na predaj s históriou https://41business.com/predaj-ready-made môžeme vnímať viacerých druhov takýchto firiem s nejakými skúsenosťami. Prvou možnosťou sú také firmy alebo spoločnosti, ktoré už ukončili svoju podnikateľské činnosť. Nie sú, teda podnikateľský aktívne.

podpis zmluvy

Majú vysporiadané všetky potrebné dokumenty a záležitosti, ktoré úzko súvisia s činnosťou podnikania firmy. Nemusíte sa obávať aj keď firmy v minulosti vykonávali podnikateľskú činnosť všetky potrebné záležitosti majú vybavené a sú tak povediac “čisté”. Potom sú tu firmy, ktoré majú svoju podnikateľskú činnosť aj naďalej aktívnu. Predaj je, teda zrealizovaní ako firma, ktorá riadne funguje. Je tu aj tretia možnosť sú to tzv. ready-made spoločnosti jedna sa o spoločnosti, ktoré nemajú žiadnu predchádzajúcu skúsenosť s podnikaním. Ide, teda o dosť odlišnú možnosť, ako to bolo v predchádzajúcich možnostiach. Spoločnosti ready-made sú založené práve na ich následný predaj v blízkej budúcnosti. Sú riadne zapísané v obchodnom registri.

podanie rúk

Cena za spoločnosť alebo firmu, ktorá už skúsenosť s podnikaním ma obsahuje: sídlo firmy, meno firmy, predmety činnosti, vypracovanie dokumentácie k následnému prevodu obchodného podielu, návrh na zmenu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra a v neposlednom rade aj oznámenie zmien na živnostenský úrad, ktorý je súčasťou okresného úradu. Okrem zápisu v obchodnom registri, ktorý už firma absolvovala bývajú firmy tiež zapísané v daňovom registri a v živnostenskom registri. Firmy sú prípravné na okamžitý prevod samozrejme po vybavení všetkých podstatných dokumentov a formalít, ktoré je povinne absolvovať.