Čistá domácnosť

Ponúkame Vám čistenie odpadových a dažďových zvodov, potrubí, kanálov, sociálnych zariadení, výleviek, odpadových guličiek… Pracujeme rýchlo a lacno, bez akýchkoľvek skrytých poplatkov. Pri nečakaných a náhlych poruchách Vám rýchlo spojazdníme upchaté kanalizácie, či výlevky vo Vašich prevádzkach, čím Vám pomôžeme obnoviť ich chod k čo najkratšom možnom čase. Taktiež odstránime poruchy a upchatie sociálnych zariadení, či umývadiel aj v domácnostiach. No najlepšie je takýmto havarijným stavom včas predchádzať, preto Vám ponúkame monitoring, pri ktorom zistíme prípadné poruchy či upchania kanalizačných potrubí.

čistá toaleta

Predchádzajte zbytočným škodám na svojom majetku, spôsobených spätným tlakom pri upchaní kanalizácií. Ponúkame Vám vysokotlakové čistenie a elektromechanické krtkovanie. Pri vysokotlakovom čistení dochádza k dokonalému prečisteniu upchatého potrubia pomocou vysokotlakového vodného čerpadla s benzínovým motorom, kvalitnou hadicou a vysokým tlakom vody. Tento typ čistenia je momentálne najžiadanejší a najefektívnejší spôsob čistenia kanalizácií pri ktorom sa odstránia všetky nečistoty a nánosy. Taktiež je možné pomocou tejto techniky čistenia uvoľniť úplne upchaté potrubie. Výhodou tohto typu čistenia je taktiež použitie pomerne dlhej hadice (jej dĺžka dosahuje 60 až 100m ), kde je takto možno vyčistiť podstatne dlhý úsek potrubia. Pri elektromechanickom krtkovaní je použitá kovová špirála a elektromotor.

čisté odtoky

Toto čistenie je často využívané v domácnostiach a menších spoločnostiach, firmách. Je taktiež ako vysokotlakové čistenie pomerne dosť efektívne. Jeho výhodou je použitie špirál, pomocou ktorých sa vieme dostať aj na miesta ťažko prístupné a taktiež potrubia s príliš malým priemerom. Taktiež ponúkame už spomínaný TV monitoring, ktorý je prospešný pri rizikových úsekoch kanalizácií a potrubí, vďaka ktorému vieme odhaliť prípadné poškodenia na potrubí. Predchádzajte zbytočným starostiam a obráťte sa na nás včas. Naša služba pre krtkovanie Veľké zálužie ab-krtkovanie.sk a jeho blízke okolie je tu pre Vás dostupná nonstop, aj cez sviatky či víkendy.