Naučte sa ovládať svoju pamäť

Množstvo vedomostí, informácií a zručností, ktoré ovládame nezávisia len od samotného učenia, či tréningu. Najdôležitejšie je to, aby sme si vedomosti v hlave i udržali. Základom je teda dobrá pamäť. V skutočnosti ju nemusíme žiadnym spôsobom zlepšovať, pretože sama o sebe, nemá žiadnu chybu. Problémom je to, že ju nevieme dobre ovládať.
Pamäť sa vekom zhoršuje. Túto vetu počúvame celý život, je to však naozaj tak? Ak by bolo, tak by neexistovali deti, ktoré majú už na základnej škole na vysvedčení trojky, či ešte horšie známky. Pravdou je, že každý z nás dostane do vienka rozdielnu výbavu. To však ešte neznamená, že aj tí s horšou pamäťovou výbavou, nemôžu vyštudovať štyri vysoké školy. Základom je to, aby sme sa s našou pamäťou naučili správne pracovať.

mozek
 

  1. Pravidelný tréning

Mozog je veľmi podobný našim svalom. Ak ho necháte žiť svojim životom bez akejkoľvek aktivity, jeho funkcie sa začnú pomaly ale isto zhoršovať. Ľudia, ktorý sa venujú pohybu pravidelne, vybehnú na kopec určite skôr ako tí, ktorí sedia v práci a po nej doma pred televízorom. To isté platí aj o našom mozgu. Ak si teda chcete zapamätať čo najviac, musíte svoju hlavu pravidelne trénovať. Na výber máte množstvo činností:

  • Čítanie – nášmu mozgu dáme zabrať najmä vtedy, ak čítame veci, ktoré sú pre nás nové, rovnako tak čítanie textov v cudzom jazyku
  • Štúdium cudzích jazykov
  • Rozširovanie slovnej zásobyo odborné pojmy, špecifické výrazy…

 
 
Môžete si vytvoriť aj vlastnú rozcvičku pre svoju hlavu. Každý deň sa napríklad naučte         jednu časť z básne, alebo hocakého textu. Môže to byť pokojne napríklad definícia chemického prvku. Jednoducho čokoľvek, čo si môžete zapamätať bez akýchkoľvek logických súvislostí.

kniha
 

  1. Používať, používať, používať…

Mozog a pamäť nepoužívame len vtedy, keď čítame alebo sa učíme nové veci. Tento orgán pracuje stále keď premýšľame, a to robíme v podstate neustále. Pauzu mu dávame hlavne v prípadoch, kedy robíme veci takpovediac po pamäti. Preto sa snažte aj pri bežných úkonoch, premýšľať. Napríklad pri domácich prácach, alebo prechádzke v prírode.