Poskytovatelia a služby poskytovateľov krtkovania v Modre

Definícia krtkovania

Definícia krtkovania je – čistenie najmä domovej kanalizácie. Často je krtkovanie používané aj na čistenie priemyselnej kanalizácie. Môže sa vzťahovať aj na rozvody a strešné zvody. Používajú sa najmä elektromechanické alebo vysokotlakové prístroje. Mechanizmu na čistenie potrubí sa ľudovo hovorí „krtko“ a preto činnosť dostala názov krtkovanie. Priemerné čistenie kanalizácie zaberá zhruba 30 minút. Mesto Modra (nachádzajúce sa v okrese Pezinok), má zhruba 20 možností na krtkovanie. Väčšina z možností sa nachádza v meste alebo v jeho blízkosti. Klient si môže vybrať zo širokej ponuky Okrem súkromných podnikateľov ponúka služby krtkovania aj Západoslovenské Vodárne A Kanalizácie OZ Bratislava.

Ukážka dodávky firmy na krtkovanie

Krtkovanie Modra https://www.krtkovanie-kanalizacie.sk/l/krtkovanie-modra/

Priamo v meste Modra sa nachádza niekoľko firiem, ktoré krtovanie ponúkajú „za najlacnejšie ceny“ (ab-krtkovanie.sk) – pre zistenie ceny je potrebné poskytovateľa služby kontaktovať! U iných poskytovateľov rovnakej služby sa cena pohybuje okolo 40 € za krtkovanie. Súkromný poskytovateľ služby Krtkovanie D&D má na svojej webovej stránke uvedené všetko, čo potrebujete vedieť o službe. Majú vypísané jednotlivé úkony, ktoré sa dajú objednať, ak potrebujete pomoc s daným problémom. Vypísaných je deväť možností krtkovania a čistenia a jedna možnosť je čisto na čistenie, konkrétne na čistenie kanalizácie. V ponuke služieb sa vyskytuje aj monitoring potrubia a iné čistiace práce.

Ukážka krtkovania v praxi

Väčšina webových stránok má uvedené aj vybavenie, ktoré sa používa pri krtkovaní, aby si zákazník mohol predstaviť, čo sa bude používať pri vykonávaní služby. Prevádzkovatelia sú ochotní sa s klientami dohodnúť na prebiehaní úkonu čistenia/krtkovania. Samozrejme sa na každej webovej stránke nachádza aj telefonický alebo mailový kontakt na prevádzkovateľa služby a umiestnenie firmy, zoznam náradia používaného pri výkone služby a samozrejme vypísané všetky možnosti čistenia a krtkovania, ktoré sú dostupné. V mnohých prípadoch sa vyskytuje aj vymedzenie miest a obcí, kde má firma pole pôsobnosti.

5/5 - (1 vote)