Výhody LED žiaroviek.

LED technológia priniesla užívateľom v oblasti osvetľovacej techniky viacero výhod, ktoré nebolo možné v minulosti dosiahnuť. Aj keď sa vývoj osvetlenia posúval od Edisonových žiaroviek, cez neónky a halogénové žiarovky stále o čosi vpred, až LED technológia umožnila doslova revolúciu v osvetlení, akú poznáme dnes.

žiarovky

LED žiarovky v súčasnosti ponúkajú tieto výhody:

  1. Úspornosť

Žiarovky na báze LED technológie majú veľmi nízku spotrebu a dokážu pri tejto nízkej spotrebe vyžarovať dostatočné množstvo svetla. V dnešných časoch závratného rastu elektrickej energie je to asi najväčšia výhoda tejto technológie.

  1. Životné prostredie

Ich šetrnosť k životnému prostrediu sa prejavuje tak v procese výroby ako aj takmer dokonalou možnosťou recyklácie. S ekológiu úzko súvisí dlhá životnosť LED žiaroviek, takže nie je potrebná častá výmena. Spomínaná úspornosť znižuje nároky na elektrickú energiu a tým aj znižuje dopady týchto zdrojov svetla na životné prostredie.

  1. Efektívnosť

Podstatnú časť elektrickej energie premieňa LED technológia na svetlo a nie na nepotrebné teplo ako tomu bolo v minulosti. Klasické žiarovky premieňali iba 20% energie na svetlo a zvyšok na teplo, pri LED žiarovkách je to naopak. Preto je aj ich životnosť podstatne vyššia.

  1. Dlhá životnosť

Súčasné moderné žiarovky majú životnosť 20 000 – 100 000 hodín, takže vám môžu vydržať plne funkčné aj 20 rokov. Tak sa úplne strácajú aj prvotné vyššie náklady na prvotnú investíciu. Na životnosti týchto žiaroviek vôbec neuberá ani časté zapínanie a vypínanie, ktoré v minulosti bol veľkým nepriateľom klasických žiaroviek.

  1. Množstvo funkcií

Možnosť voľby teploty svetla alebo postupné stmievanie žiaroviek už dnes berieme ako samozrejmosť. Niekde ocenia voľbu farby svetla pomocou diaľkového ovládača. V mnohých prípadoch sa tieto LED žiarovky svojimi funkciami javia ako malý zázrak.

led osvetlenie