Reklamácia tovaru

Ak ste si všimli rôzne vady na výrobku je nutné uplatniť si reklamáciu ihneď, a to u predávajúceho alebo u určenej osoby, u ktorej ste daný tovar kúpili. Daný výrobok radšej nepoužívajte odložte ho na bezpečne miesto odložte si pokladničný blok prípadne štítky z oblečenia, krabicu. Predávajúci je vždy povinný spotrebiteľa poriadne informovať o materiáloch, podmienkach a spôsobe vykonávania reklamácie. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu v ktoromkoľvek obchode predávajúceho či už ste nakupovali online alebo v kamennom obchode predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bezodkladne.tovar , nakupovanie.jpg
 Kedy môžeme poškodený tovar vymeniť ?
Výmena reklamovaného výrobku za nový, je jedným z možných spôsobov vybavenia reklamácie. Ak sa výrobok nedá opraviť, potom má zákazník právo na výmenu výrobku alebo na vrátenie peňazí za tovar, ktorí ste kúpili. Zákazník sa môže sám rozhodnúť či chce vymeniť výrobok za nový alebo, či chce vrátiť peniaze.
Môžu mi vrátiť peniaze späť za tovar ?
Ak sa vám stane, že požadovanú chybu nie je možné odstrániť alebo vymeniť môžu vám vrátiť peniaze zo zakúpeného tovaru. Predávate by mal vašu žiadosť vybaviť do 14 pracovných dní.Balík , eshop , online nakupovanie.jpg
Online nákupy
Pri zakúpení tovaru cez internet môžete odstúpiť od zmluvy do 14 dní, a to bez udávania dôvodu. Čiže nemusíte vysvetľovať prečo daný výrobok chcete vrátiť jednoducho odstúpite. Odstúpenie od zmluvy je jednostranný úkon vedúci k ukončeniu zmluvy v dôsledku, ktorého si zmluvné strany musia vrátiť vzájomne poskytnuté plnenie. Čiže  my, ako zákazníci musíme daný tovar zaslať späť predajcovi a ten zas musí nám peniaze vrátiť či už na účet alebo poštou.
Kedy začína plynúť 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy pri online nákupoch ?
Lehota je 14 dní na odstúpenie od zmluvy. Ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom a v prípade zmlúv, ktorých predmetom je určitá služba, od okamihu uzatvorenia takejto zmluvy.